PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania mieszanek polwinitowych -- Sprawdzenie ubytku masy -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej

Zakres

Opisano metody badań materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano warunki kondycjonowania oraz parametry badań najczęściej stosowanych izolacyjnych i powłokowych materiałów używanych do produkcji kabli, przewodów i sznurów

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006P
View FilePN-EN 60811-3-2:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania mieszanek polwinitowych -- Sprawdzenie ubytku masy -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-3-2:1995 [IDT], IEC 60811-3-2:1985/AMD1:1993 [IDT], IEC 60811-3-2:1985/COR1:1986 [IDT], IEC 60811-3-2:1985 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-33:1988 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006P, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005P