PN-E-04160-33:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie ubytku masy izolacji, powłoki i osłony polwinitowej

Zakres

Opisano metodę badania utraty części masy polwinitu, lotnej w podwyższonej temperaturze, co ma na celu stwierdzenie czy podczas wytłaczania nie będą powstawały pory w masie tworzywa

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-33:1988 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie ubytku masy izolacji, powłoki i osłony polwinitowej
Data publikacji 15-03-1988
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska