PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 409: Badania różne -- Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok

Zakres

Opisano procedurę pomiaru ubytku masy stosowaną normalnie do izolacji i powłok wykonanych z PVC. Badanie polega na zważeniu próbki przed i po następujących czynnościach: suszeniu próbki kolejno w eksykatorze a następnie w suszarce

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 409: Badania różne -- Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-409:2012 [IDT], IEC 60811-409:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006 - wersja polska, PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01