PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze

Zakres

W niniejszej Części normy 504 IEC 60811 podano procedurę sprawdzenia odporności izolacji i powłok, wykonanych przez wytłoczenie, na nawijanie w niskiej temperaturze.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma zastępuje częściowo normę PN-EN 60811-1-4:1999 w zakresie sprawdzenia odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze. Łącznie z PN-EN 60811-100:2012E, PN-EN 60811-505:2012E, PN-EN 60811-506:2012E zastępuje ją całkowicie.
Numer PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-504:2012 [IDT], IEC 60811-504:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01