PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze

Zakres

Opisano procedurę sprawdzenia odporności wytłaczanych izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze. Badanie przeprowadzane jest na przyrządzie złożonym z obrotowego trzpienia i urządzenia prowadzącego próbkę. Sprawdzenie dotyczy przede wszystkim izolacji i powłok okrągłych przewodów i kabli o całkowitej średnicy 12,5 mm lub mniejszej oraz powłok przewodów płaskich, których szerokość nie przekracza 12,5 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-504:2012 [IDT], IEC 60811-504:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01