PN-EN 60811-404:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego

Zakres

Opisano metodę badania odporności na olej mineralny mieszanek usieciowanych stosowanych do wyrobu powłok kabli i przewodów. Badanie polega na zanurzeniu w kąpieli olejowej odpowiednio przygotowanych próbek a następnie na przeprowadzeniu pomiaru ich własności mechanicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-404:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-404:2012 [IDT], IEC 60811-404:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01