PN-P-84506:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wyroby konfekcyjne -- Badania odbiorcze

Zakres

Przedmiotem normy są badania odbiorcze gotowych wyrobów konfekcyjnych, objętych KTM branże 211 i 218, z wyjątkiem 2183, 2184-91, 2185-91, 92 i 93, jeżeli normy przedmiotowe nie postanawiają inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-84506:1983 - wersja polska
Tytuł Wyroby konfekcyjne -- Badania odbiorcze
Data publikacji 16-09-1983
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Zastępuje PN-P-84506:1969 - wersja polska
ICS 61.020