PN-P-84507:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Wyroby konfekcyjne -- Stopnie jakości

Zakres

Podano wymagania ogólne, podstawy stopniowania, dopuszczalną liczbę błędów dla określonych wyrobów (w tablicy), charakterystykę błędów konfekcyjnych i błędów tkanin (2 tablice) w wyrobach. Opisano zasady ustalania błędów i ustalenie stopnia jakości. Omówiono postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-84507:1985 - wersja polska
Tytuł Wyroby konfekcyjne -- Stopnie jakości
Data publikacji 30-10-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Zastępuje PN-P-84507:1964 - wersja polska
ICS 61.020