PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 405: Badania różne -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC

Zakres

Opisano procedurę sprawdzenia wytrzymałości cieplnej izolacji i powłok wykonanych z PVC. Badanie polega na pomiarze czasu potrzebnego do zmiany wartości pH próbek w określonej temperaturze z 5 na od 2 do 3. Próbki umieszcza się w szklanej próbówce i następnie w urządzeniu grzewczym. Do pomiaru pH wykorzystywany jest uniwersalny papierek wskaźnikowy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 405: Badania różne -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-405:2012 [IDT], IEC 60811-405:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-3-2:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005 - wersja polska, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01