PN-EN 60811-401:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

Zakres

W niniejszej Części 401 IEC 60811 podano typową procedurę starzenia w komorze cieplnej z obiegiem powietrza, zazwyczaj odnoszącą się do mieszanek usieciowanych i termoplastycznych stosowanych w materiałach izolacyjnych i powłokowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma zastępuje częściowo PN-EN 60811-1-2:1999 w zakresie badań starzenia w komorze cieplnej z obiegiem powietrza. Łącznie z PN-EN 60811-412:2012 oraz PN-EN 60811-100:2012 zastępuje ją całkowicie.
Numer PN-EN 60811-401:2012 - wersja polska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza
Data publikacji 21-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-401:2012 [IDT], IEC 60811-401:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-2:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01