PN-EN 60811-501:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

Zakres

W niniejszej Części 501 IEC 60811 podano procedurę sprawdzenia właściwości mechanicznych, którą zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do mieszanek usieciowanych i termoplastycznych stosowanych w materiałach izolacyjnych i powłokowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma częściowo zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 w zakresie sprawdzenia właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych Łącznie z PN-EN 60811-100:2012, PN-EN 60811-201:2012, PN-EN 60811-202:2012, PN-EN 60811-203:2012 zastępuje ją całkowicie.
Numer PN-EN 60811-501:2012 - wersja polska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych
Data publikacji 05-12-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-501:2012 [IDT], IEC 60811-501:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01