PN-Z-04113-12:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Część 12: Oznaczanie akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par akrylonitrylu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem acetonu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie akrylonitrylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04113-12:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Część 12: Oznaczanie akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 08-06-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04113-04:1980 - wersja polska
ICS 13.040.30