PN-Z-04449:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie butan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości butan-2-onu (metyloetyloketonu), nr CAS: 78-93-3, w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie butan-2-onu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 44,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04449:2014-06 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie butan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-06-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04107-02:1979 - wersja polska
ICS 13.040.30