PN-EN 1364-2:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity

Zakres

W niniejszej części EN 1364 podano metodę ustalania odporności ogniowej sufitów, które same w sobie mają odporność ogniową niezależną od jakiegokolwiek elementu budynku znajdującego się nad nimi. Niniejszą Normę Europejską stosuje się wraz z EN 1363-1.
Metoda ma zastosowanie do sufitów, które są albo podwieszone z zastosowaniem wieszaków, albo zamocowane bezpośrednio do ramy mocującej lub konstrukcji, oraz do sufitów samonośnych.
W ramach niniejszej metody badania sufit jest poddawany działaniu ognia albo:
a) od dołu sufitu, albo
b) od góry sufitu, aby symulować pożar w pustce nad sufitem.
Wpływ na odporność ogniową, który sufit podwieszony mógłby zapewnić jako membrana zabezpieczająca elementy nośne, jest ustalany za pomocą procedury podanej w EN 13381-1. Odporność ogniową nośnych stropów wraz z sufitem podwieszonym można także ocenić na podstawie badań zgodnych z EN 1365-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1364-2:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity
Data publikacji 22-02-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-2:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.30