PN-EN 1364-2:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity

Zakres

W niniejszej części normy EN 1364 podano metodę ustalania odporności ogniowej sufitów, które same z siebie mają odporność ogniową niezależną od jakiegokolwiek elementu budynku znajdującego się nad nimi. Niniejszą Normę Europejską należy stosować wraz z EN 1363-1.
Metoda ma zastosowanie do sufitów, które są: albo podwieszone na wieszakach, albo zamocowane bezpośrednio do ramy mocującej lub konstrukcji, oraz do sufitów samonośnych.
W ramach niniejszej metody badania sufit jest poddawany oddziaływaniu ognia stosowanemu:
a) od spodu sufitu, albo
b) od góry sufitu, aby symulować pożar w przestrzeni nad sufitem.
Wpływ na odporność ogniową, który sufit podwieszony mógłby dostarczyć jako membrana zabezpieczająca elementy nośne, jest ustalany za pomocą procedury podanej w EN 13381-1. Odporność ogniowa stropów nośnych wraz z sufitem podwieszonym może być także oceniona przy zastosowaniu badań według EN 1365-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1364-2:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity
Data publikacji 22-02-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-2:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.30