PN-EN 1364-3:2014-03 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 3: Ściany osłonowe -- Pełna konfiguracja (kompletny zestaw)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ustalania odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji.
Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1.
UWAGA W Załączniku B podano dalsze informacje na temat metody badania.
Metoda badania ma zastosowanie do ścian osłonowych typu B (patrz definicja 3.4).Badanie nie jest właściwe do badania ścian osłonowych typu A (patrz definicja 3.3).
Odporność ogniową ścian osłonowych można ustalić przy oddziaływaniu ognia od wewnątrz lub od zewnątrz. W tym drugim przypadku można wykorzystać krzywą zewnętrznego nagrzewania, podaną w EN 1363 2, jeśli jest to zgodne z przepisami krajowymi.
Badania poszczególnych części ściany osłonowej (np. uszczelnienia skrajnego, panelu wypełniającego lub zamocowania systemu obramowania (kotwienia), stosowanego do mocowania ściany osłonowej do elementu stropowego) lub systemów, w odniesieniu do których wymagania w zakresie odporności ogniowej dotyczą tylko pasa nadprożowo-okiennego, można wykonywać wg EN 1364-4. W odniesieniu do uszczelnień liniowych szczelin pionowych stosuje się niniejszą normę.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono fasad dwupowłokowych, systemów okładzin ani systemów fasad wentylowanych na ścianach zewnętrznych. Nie dotyczy zachowania ściany osłonowej w zakresie reakcji na ogień.
Niniejszą normę stosuję się łącznie z EN 1363-1 i EN 1363-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1364-3:2014-03 - wersja polska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 3: Ściany osłonowe -- Pełna konfiguracja (kompletny zestaw)
Data publikacji 31-08-2016
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-3:2007 - wersja polska
ICS 13.220.50