PN-EN 1634-1+A1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę ustalania odporności ogniowej zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien zaprojektowanych do instalowania wewnątrz otworów w pionowych elementach oddzielających takich, jak:
a) drzwi rozwierane na zawiasach lub czopach obrotowych;
b) drzwi przesuwne poziomo i pionowo, łącznie z drzwiami przesuwnymi przegubowymi i drzwiami segmentowymi;
c) drzwi składane, drzwi przesuwne składane/żaluzje;
d) drzwi uchylne;
e) drzwi żaluzjowe zwijane;
f) okna otwieralne;
g) ruchome kurtyny z tkaniny.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się łącznie z EN 1363-1.
Badanie przeciwpożarowych klap odcinających jest objęte normą EN 1366-2.
Badanie zamknięć systemów transportowych jest objęte normą EN 1366-7.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami umowy zawartej ze zleceniodawcą możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji na temat poszczególnych elementów okuć budowlanych w celu spełnienia kryteriów skuteczności działania określonych w EN 1634-2. Na podstawie obserwacji zarejestrowanych w trakcie badania, wyniki można opublikować w oddzielnym raporcie, który powinien być zgodny z wymaganiami EN 1634-2.
Drzwi badane zgodnie z niniejszą Normą Europejską i klasyfikowane zgodnie z EN 13501-2 mogą być akceptowane w zastosowaniu jako drzwi przystankowe do dźwigów alternatywnie do EN 81-58 na podstawie Przepisów Krajowych. Norma EN 81-58 przedstawia specyficzne badanie dla drzwi przystankowych do dźwigów i prowadzi do alternatywnej klasyfikacji, która może nie być właściwa dla innych potrzeb określonych w Przepisach Krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1634-1+A1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien
Data publikacji 22-03-2018
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1634-1:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1634-1:2014-03 - wersja polska, PN-EN 1634-1:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.50