PN-EN 1364-1:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ustalania odporności ogniowej ścian nienośnych.
Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1.
Norma ma zastosowanie do ścian nienośnych wewnętrznych (ścian działowych), z przeszkleniem lub bez przeszklenia, ścian nienośnych prawie w całości ze szkła (przeszklone ściany nienośne) i innych ścian nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych, z przeszkleniem lub bez przeszklenia.
Odporność ogniową ścian nienośnych zewnętrznych można ustalić przy oddziaływaniu ognia od wewnątrz lub od zewnątrz. W tym drugim przypadku stosowana jest krzywa zewnętrznego oddziaływania ognia
wg EN 1363-2.
Norma nie ma zastosowania do:
a) ścian osłonowych (ścian nienośnych zewnętrznych zawieszonych przed czołem płyty stropowej), chyba że w EN 1364-3 lub EN 1364-4, w których uwzględniono szczegóły stosowanej metodologii, jednoznacznie stwierdzono, że jest to dopuszczalne.
b) ścian nienośnych zawierających zestawy drzwiowe badane wg EN 1634-1.
W Załączniku A podano szczególne wymagania dotyczące badania elementów przeszklonych lub ścian nienośnych zawierających przeszklenia.
W Załączniku B podano szczególne wymagania dotyczące badania ścian nienośnych zewnętrznych
i wewnętrznych zaprojektowanych jako rozpięte poziomo pomiędzy dwoma pionowymi elementami konstrukcyjnymi o niezależnie ustalonej odporności ogniowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1364-1:2015-08 - wersja polska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany
Data publikacji 31-08-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-1:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.10