PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy klasyfikacji podstawowych środowisk, w których konstrukcje stalowe są eksploatowane, oraz korozyjności tych środowisk. W niniejszym dokumencie:
- zdefiniowano kategorie korozyjności atmosfery w oparciu o ubytek masy (lub o ubytek grubości) wzorcowych próbek i opisano typowe naturalne środowiska atmosfery, w których konstrukcje stalowe są eksploatowane, dając wskazówki do określenia korozyjności;
- opisano różne kategorie środowiska dla konstrukcji zanurzonych w wodzie lub eksploatowanych w gruncie; i
- podano informacje o niektórych szczególnych narażeniach korozyjnych, które mogą powodować znaczny wzrost szybkości korozji lub konieczność przyjęcia wyższych wymagań dotyczących właściwości ochronnego systemu malarskiego.
Narażenia korozyjne związane z określonym środowiskiem lub kategorią korozyjności stanowią zasadniczy parametr doboru ochronnych systemów malarskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-2:2018-02/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-2:2017 [IDT], ISO 12944-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-2:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-2:2018-02/Ap1:2018-10E