PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano ogólny zakres ISO 12944 (wszystkich części). Podano niektóre podstawowe terminy i definicje oraz ogólne wprowadzenie do innych części ISO 12944. Ponadto zawarto w nim ogólne stwierdzenia dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytyczne dotyczące stosowania ISO 12944 (wszystkich części) w odniesieniu do określonego projektu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-1:2018-01/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-1:2017 [IDT], ISO 12944-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-1:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13