PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje opracowanie specyfikacji odnoszącej się do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Dotyczy on nowych prac i renowacji w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu i jest również stosowany do ochrony przed korozją pojedynczych elementów. Dokument ten dotyczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksploatowanych w różnych warunkach narażeń korozyjnych, jakie są spowodowane środowiskiem wewnątrz pomieszczeń i w warunkach zewnętrznych oraz zanurzenia w wodzie oraz eksploatowanych w gruncie, jak również w warunkach narażeń szczególnych, na przykład spowodowanych średnimi lub wysokimi temperaturami. Uwzględniono w nim różne wymagane okresy trwałości.
Niniejszy dokument dotyczy również powierzchni stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, metalizowanych natryskowo, ocynkowanych elektrolitycznie lub szerardyzowanych oraz powierzchni stalowych wcześniej pomalowanych.
W niniejszym dokumencie uwzględniono powierzchnie referencyjne stosowane do oceny jakości prac antykorozyjnych oraz właściwości zastosowanych ochronnych systemów malarskich. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe schematy blokowe planowania nowych prac i renowacji, do uwzględnienia podczas sporządzania specyfikacji.
Niniejszy dokument można również stosować jako wytyczne do określania odpowiedniej specyfikacji w przypadku wystąpienia ekstremalnych narażeń korozyjnych lub wysokich temperatur, lub jeśli ochronne systemy malarskie powinny być stosowane na innych podłożach, takich jak metale nieżelazne lub beton.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09E
View FilePN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-8:2017 [IDT], ISO 12944-8:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-8:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap1:2018-10E, PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09E