PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy opracowania dokumentacji prac związanych z ochroną przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Dotyczy ona nowych prac i renowacji w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu, i jest również przewidziana do stosowania w przypadku ochrony przed korozja pojedynczych elementów. Niniejszy dokument dotyczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksploatowanych w różnych warunkach narażeń korozyjnych, powodowanych przez środowiska, takie jak wewnątrz pomieszczeń, w warunkach zewnętrznych oraz zanurzonych w wodzie i eksploatowanych w gruncie, jak również w warunkach szczególnych narażeń, na przykład spowodowanych podwyższonymi lub wysokimi temperaturami. Uwzględniono w niej różne wymagane okresy trwałości.

Niniejszy dokument dotyczy również powierzchni stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, metalizowanych natryskowo, ocynkowanych elektrolitycznie lub szerardyzowanych oraz powierzchni stalowych wcześniej malowanych.

W niniejszym dokumencie uwzględniono powierzchnie referencyjne stosowane do oceny jakości prac antykorozyjnych oraz właściwości stosowanych ochronnych systemów malarskich. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe schematy planowania nowych prac i renowacji, zalecane do uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji.

Niniejszy dokument może również być stosowany jako poradnik jeżeli występują ekstremalne narażenia korozyjne lub wysokie temperatury, lub ochronne systemy malarskie, mają być stosowane na inne podłoża, takie jak metale nieżelazne lub beton, w celu określenia odpowiednich specyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09E
View FilePN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-8:2017 [IDT], ISO 12944-8:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-8:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap1:2018-10E, PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09E