PN-EN ISO 12944-6:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono laboratoryjne metody badań i warunki badań do oceny systemów malarskich przeznaczonych do ochrony przed korozją konstrukcji ze stali węglowej.
Wyniki badań należy traktować jako pomoc w doborze odpowiednich systemów malarskich, a nie jako dokładne informacje w celu określenia trwałości.
W niniejszym dokumencie uzgodniono ochronne systemy malarskie przeznaczone do stosowania na niepomalowanej stali, stali ocynkowanej zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461 i powierzchniach stalowych z powłoką metalizacyjną natryskiwaną cieplnie zgodnie z ISO 2063-1 i ISO 2063-2.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do ochronnych systemów malarskich na stali platerowanej elektrolitycznie lub pomalowanej.
Uwzględniono środowiska dla kategorii korozyjności od C2 do C5 i od Im1 do Im3, określone
w ISO 12944-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-6:2018-03/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 12944-6:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-6:2018 [IDT], ISO 12944-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-6:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-6:2018-03/Ap1:2018-10E