PN-EN ISO 12944-6:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości

Zakres

Niniejszy dokument ustala metody badań laboratoryjnych oraz warunki badań do oceny systemów malarskich przeznaczonych do ochrony przed korozją konstrukcji ze stali węglowej.
Wyniki badań należy rozpatrywać jako pomoc w doborze odpowiedniego systemu malarskiego, a nie jako dokładne informacje do określenia trwałości.

Niniejszy dokument dotyczy ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do stosowania na niepokrytą stal, stal ocynkowaną zanurzeniowo zg. z ISO 1461 oraz powierzchnie stalowe z powłoką metalową natryskiwaną cieplnie zgodnie z ISO 2063-1 i ISO 2063-2.

Niniejszy dokument nie dotyczy ochronnych systemów malarskich stosowanych na stal ocynkowaną elektrolitycznie lub pomalowaną.

Uwzględniono środowiska dla kategorii korozyjności C2 do C5 oraz Im1 do Im3 zdefiniowane w ISO 12944-2

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-6:2018-03/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12944-6:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-6:2018 [IDT], ISO 12944-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-6:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.30