PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania (patrz ISO 12944-4) i nadzoru nad tego typu pracami;
— nakładania powłok metalowych;
— metod obróbki wstępnej, takiej jak fosforanowanie i chromianowanie, oraz metod nakładania farb, takich jak zanurzenie, nakładanie farb proszkowych lub ciągłe pokrywanie blach w zwoju.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-7:2018-01/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
Data publikacji 25-01-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-7:2017 [IDT], ISO 12944-7:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-7:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-7:2018-01/Ap1:2018-10E