PN-EN 1176-10:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

Zakres

Dokument dotyczy placów zabaw zamkniętych, przeznaczonych do stałej instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, dla dzieci do lat 14. Celem normy jest zapewnienie dodatkowych wymagań bezpieczeństwa obejmujących szczegółowo takie elementy jak wyjścia i drogi ewakuacji, widoczność, palność, specjalne urządzenia/elementy, nawierzchnie amortyzujące uderzenie, specjalna kontrola, konserwacja i procedury monitoringu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-10:2009 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
Data publikacji 18-08-2009
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-10:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-10:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1176-10:2008 - wersja angielska
ICS 97.200.40
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08P