PN-E-04160-46:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji, powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych lub gumy na niskie temperatury

Zakres

Opisywane sprawdzenie wykonuje się metodą nawijanią próbki na trzpień, metodą pomiaru wydłużenia próbki przy zerwaniu oraz przez określenie odporności próbki na uderzenie. Temperatury badania podane są w normach przedmiotowych na odpowiednie typy kabli.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-46:1987 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji, powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych lub gumy na niskie temperatury
Data publikacji 26-11-1987
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-46:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska