PN-EN 196-21:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości chlorków jako łączną zawartość halogenów, z wyjątkiem fluorków, wyrażoną jako Cl, w której do oznaczania zawartości dwutlenku węgla, uwolniony dwutlenek węgla jest przepuszczany w strumieniu gazu przez szereg naczyń absorpcyjnych, a do oznaczania zawartości alkaliów, stosowany jest płomień butanu-propanu (lub płomień powietrze-propan w metodzie alternatywnej) pobudzający alkalia do emitowania ich charakterystycznego widma w widzialnym zakresie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-21:1997 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
Data publikacji 24-02-1997
Data wycofania 31-08-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-21:1989 [IDT]
Zastępuje PN-B-04301:1978 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 196-21/Ak:1997P