PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu

Zakres

Określono metody dotyczące analizy chemicznej cementu. Opisano metody wzorcowe i metody alternatywne oznaczania w cemencie: strat prażenia, siarczanu, pozostałości nierozpuszczalnej w kwasie solnym i węglanie sodu oraz wodorotlenku potasu, siarczku, manganu, głównych składników, chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 30-08-2006
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-2:1996 - wersja polska, PN-EN 196-21:1997 - wersja polska, PN-EN 196-21/Ak:1997 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-2:2006 - wersja polska