PN-EN 196-21/Ak:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2

Zakres

Wprowadzono dodatkowy element w instalacji do oznaczania zawartości CO2, którym jest pusta płuczka, włączona w strumień gazów przed licznikiem pęcherzyków, zapobiegająca przerzuceniu kwasu siarkowego z licznika pęcherzyków do instalacji w przypadku spadku ciśnienia

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-21/Ak:1997 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2
Data publikacji 24-02-1997
Data wycofania 31-08-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-04301:1978 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska