PN-EN 196-2:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody wykonywania analizy chemicznej cementu. W niniejszym dokumencie opisano metody wzorcowe i - w niektórych przypadkach - metody alternatywne, które mogą być uznane za równoważne metodom wzorcowym. W przypadkach spornych stosuje się tylko metody wzorcowe. Oznaczania bazujące na alternatywnej metodzie rentgena fluorescencyjnego (XRF) dotyczą: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl i Br. Przy poprawnej kalibracji według odpowiednich procedur i materiałów wzorcowych, metoda XRF stanowi równoważną metodę dla metod wzorcowych, ale jak dotąd nie została jeszcze zwalidowana jako metoda wzorcowa dla celów oceny zgodności i przypadków spornych. Metoda ta może być stosowana do innych podobnych związków przy opracowaniu adekwatnych kalibracji. Metoda oparta jest zasadniczo na próbkach w postaci stapianych pereł i analitycznej walidacji przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych wraz z kryteriami wykonawczymi. Metoda oparta o prasowane, niestapiane próbki może być uważana za równoważną pod warunkiem, że w analitycznym wykonaniu spełnia takie same kryteria. Wszelkie inne metody mogą być użyte, pod warunkiem, że będą kalibrowane według metod wzorcowych lub uznanych międzynarodowych materiałów wzorcowych w celu wykazania ich równoważności. W niniejszym dokumencie opisano metody, które głównie odnoszą się do cementów, ale które mogą być również stosowane do ich składników. Opisane metody mogą być również stosowane do innych materiałów, dla których w normach powołano niniejsze metody. W normach przedmiotowych ustalono, które metody są stosowane

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-2:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu
Data publikacji 14-11-2013
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-2:2006 - wersja polska
ICS 91.100.10