PN-EN 196-6:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-6:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano trzy metody oznaczania stopnia zmielenia cementu. Metoda sitowa służy tylko do wykazania obecności grubych cząstek cementu. Metoda ta przede wszystkim jest odpowiednia do sprawdzania i kontrolowania procesu produkcji. Metoda przesiewania strumieniowego wskazuje pozostałość z przesiewania i jest odpowiednia dla cząstek, które w całości przechodzą przez sito kontrolne o oczku 2,0 mm. Metoda może być stosowana do oznaczania rozkładu ziarnowego aglomeratów o bardzo drobnych cząstkach. W przypadku tej metody mogą być stosowane sita kontrolne w zakresie rozmiarów oczek np. 63 i 90 mikrometrów. Za pomocą metody przepuszczalności powietrza (Blaine'a) mierzy się powierzchnię właściwą (powierzchnię odniesioną do masy) w porównaniu do powierzchni wzorca. Oznaczanie powierzchni właściwej służy głównie do kontroli równomierności procesu mielenia w zakładzie produkcyjnym. Ocena właściwości użytkowych cementu tym sposobem jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. UWAGA Metoda przepuszczalności powietrza może nie dawać właściwych wyników dla cementów o wysokim stopniu rozdrobnienia. Metody te można stosować w odniesieniu do wszystkich cementów wymienionych w EN 197

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-6:2011 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
Data publikacji 15-12-2011
Data wycofania 18-01-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-6:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-6:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 196-6:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-6:2019-01 - wersja polska, PN-EN 196-6:2019-01 - wersja angielska