PN-EN 196-6:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-6:2011 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Zakres

Opisano trzy metody oznaczania stopnia zmielenia cementu: metoda sitowa służy tylko do przedstawienia obecności grubych cząstek cementu i jest przydatna głównie do kontroli i regulowania procesu produkcyjnego; metoda strumieniowego przesiewacza powietrznego wykorzystana do określenia rozkładu ziarnowego aglomeratów o bardzo drobnych cząstkach, metoda oznaczania powierzchni właściwej za pomocą pomiaru przepuszczalności powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-6:2010 - wersja angielska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
Data publikacji 24-03-2010
Data wycofania 15-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-6:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-6:1997 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-6:2011 - wersja polska