PN-EN 196-3:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody dotyczące oznaczania konsystencji normowej, czasów wiązania i stałości objętości cementów. Metodę stosuje się do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których w normach przywołuje się niniejszą metodę. Metoda ta może nie mieć zastosowania do innych cementów, na przykład do cementów o bardzo krótkim początku czasu wiązania. Niniejszą metodę stosuje się, aby ocenić czy czas wiązania cementu i jego stałość objętości jest zgodna z wymaganiami. W niniejszej części EN 196 opisano metody wzorcowe, oraz dopuszczono stosowanie procedur i urządzeń alternatywnych, wskazanych w uwagach, pod warunkiem, że przeprowadzono ich wzorcowanie według metod wzorcowych. W przypadku sporu stosuje się tylko wyposażenie wzorcowe i procedurę wzorcową

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-3:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
Data publikacji 22-12-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-3+A1:2011 - wersja polska
ICS 91.100.10