PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2811-1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna

Zakres

W niniejszej części ISO 2811 ustalono metodę oznaczania gęstości farb, lakierów i podobnych produktów za pomocą metalowego piknometru Gay-Lussaca. Zastosowanie tej metody jest ograniczone do wyrobów o małej lub średniej lepkości w temperaturze badania. Do wyrobów o dużej lepkości można stosować piknometr Hubbarda (patrz ISO 3507).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna
Data publikacji 18-04-2016
Data wycofania 20-03-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2811-1:2016 [IDT], ISO 2811-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2811-1:2012 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2811-1:2023-03 - wersja angielska