PN-EN 196-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Metody badania cementu -- Analiza chemiczna cementu

Zakres

Opisano wzorcowe metody analizy chemicznej cementu i, w pewnych przypadkach, metody alternatywne, które mogą być brane pod uwagę jako dające równoważne wyniki. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów podano w PN-EN 196-21:1996

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-2:1996 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Analiza chemiczna cementu
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 31-08-2005
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-2:1994 [IDT]
Zastępuje PN-B-04301:1978 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-2:2005 - wersja angielska