PN-EN 14756:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

Zakres

Podana metoda badawcza jest przeznaczona do oznaczania parametrów wybuchowości mieszanin składających się z łatwo palnego gazu lub mgły, powietrza i gazu obojętnego. Mierzonym parametrem jest maksymalne stężenie tlenu w takich mieszaninach, które nie mogą ulec zapłonowi

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14756:2008 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par
Data publikacji 28-01-2008
Data wycofania 22-02-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14756:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14756:2007 - wersja angielska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 1839:2017-02 - wersja polska