PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano dwie metody badania (metodę T i metodę B) przeznaczone do oznaczania granic wybuchowości gazów, par i ich mieszanin, zmieszanych z powietrzem lub mieszaniną powietrze/gaz obojętny (ułamek objętościowy tlenu < 21 %), a także do oznaczania granicznego stężenia tlenu. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do gazów, par i ich mieszanin pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturach do 200 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par
Data publikacji 22-02-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 1839:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 1839:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 14756:2008 - wersja polska, PN-EN 1839:2013-03 - wersja polska
ICS 13.230