PN-EN 1839:2013-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

Zakres

Określono metodę badawczą oznaczania granic wybuchowości gazów, całkowicie odparowanych cieczy (par) i ich mieszanin z powietrzem. Zamiast powietrza jako utleniacz może być użyta mieszanina powietrza/gazu obojętnego (udział objętościowy tlenu < 21%). Niniejsza norma ma zastosowanie do gazów, par i ich mieszanin pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturach od temperatury otoczenia do 200 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1839:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par
Data publikacji 19-03-2013
Data wycofania 22-02-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 1839:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1839:2005 - wersja polska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 1839:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 1839:2017-02 - wersja polska