PN-EN ISO 15011-4:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu i procesach pokrewnych. Podaje wymagania dotyczące wyznaczania wielkości emisji i składu chemicznego pyłu spawalniczego w celu przygotowania kart charakterystyki pyłu.
Wymagania odnoszą się do wszystkich materiałów stosowanych do spawania i napawania ręcznego, częściowo zmechanizowanego lub w pełni zautomatyzowanego stali niestopowych, stopowych i stopów metali nieżelaznych. W zakresie niniejszego dokumentu jest ręczne spawanie elektrodami otulonymi, spawanie w osłonie gazów drutami pełnymi, drutami proszkowymi z rdzeniem metalowym i topnikowym oraz spawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15011-4:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu
Data publikacji 13-04-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15011-4:2018 [IDT], ISO 15011-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15011-4:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 13.100