PN-EN ISO 15011-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 1: Określanie wielkości emisji dymu podczas spawania łukowego i pobieranie dymu do analizy

Zakres

Określono metodę laboratoryjną pomiaru wielkości emisji pyłu podczas spawania łukowego, z zastosowaniem techniki komory pyłowej, a także metodę pobierania próbek pyłu do analizy z odniesieniem do odpowiednich technik analitycznych. Metody te nadają się do wykorzystania przy wszystkich procesach spawania łukiem otwartym, ale konstrukcja komory pyłowej może być różna w zależności od procesu i od tego, czy może on być realizowany w sposób automatyczny. Metoda pomiaru wielkości emisji pyłu może być wykorzystana do oceny wpływu elektrod spawalniczych i drutów, parametrów spawania, procesów, gazów osłonowych, składu materiału próbek, stanu powierzchni próbek itd. na wielkość emisji pyłu. Przeprowadzając analizę zebranego pyłu można również określić skutki parametrów badania dla składu chemicznego pyłu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15011-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 1: Określanie wielkości emisji dymu podczas spawania łukowego i pobieranie dymu do analizy
Data publikacji 15-02-2010
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15011-1:2009 [IDT], ISO 15011-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15011-1:2005 - wersja polska
ICS 25.160.10, 13.100