PN-A-82001:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82001:1974 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania jakościowe obejmujące mięso:
- wieprzowe w półtuszach,
- wołowe w półtuszach i ćwierćtuszach,
- cielęce i baranie w tuszach,
- końskie w ćwierćtuszach.
Norma nie obejmuje mięsa wieprzowego z półtusz bekonowych, chudźców, półtusz wieprzowych zdekompletowanych oraz mięsa w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach rozmrożonych i ponownie zamrożonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82001:1969 - wersja polska
Tytuł Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach
Data publikacji 30-06-1969
Data wycofania 29-06-1975
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82001:1959 - wersja polska
ICS 67.120.10
Zastąpiona przez PN-A-82001:1974 - wersja polska