PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 482:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur oznaczania stężenia czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/24/WE dotyczącej czynników chemicznych (patrz pozycja bibliograficzna [9]). Wymagania te odnoszą się do wszystkich procedur pomiarowych, niezależnie od postaci fizycznej czynnika chemicznego (gaz, para, pył zawieszony) i niezależnie od stosowanej metody pobierania próbek i metody analitycznej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do
— wszystkich etapów wykonania procedury pomiarowej,
— procedur pomiarowych przeznaczonych oddzielnie do etapów pobierania próbek i wykonania analizy, oraz
— urządzeń pomiarowych do bezpośredniego odczytu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych
Data publikacji 14-01-2016
Data wycofania 17-08-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 482:2012+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 482:2012 - wersja angielska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 482:2021-08 - wersja angielska