PN-EN 482:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania stężenia czynników chemicznych -- Podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur oznaczania stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 98/24/WE [13] dotyczącej czynników chemicznych. Wymagania te odnoszą się do wszystkich etapów procedur pomiarowych, niezależnie od postaci fizycznej czynnika chemicznego (gaz, para, cząstki zawieszone w powietrzu), procedur pomiarowych z oddzielnym pobieraniem próbek i metodami analitycznymi oraz przyrządów do bezpośredniego odczytu. Niniejszy dokument określa wymagania, które są spełnione przez procedury pomiarowe podczas badań w określonych warunkach laboratoryjnych ze względu na szeroki zakres warunków środowiskowych spotykanych w praktyce.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 482:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania stężenia czynników chemicznych -- Podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur
Data publikacji 17-08-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 482:2021 [IDT], ISO 20581:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska
ICS 13.040.30