PN-EN 481:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Atmosfera miejsca pracy -- Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu

Zakres

Podano definicje dotyczące zasad pobierania próbek dla cząstek frakcji wdychanej, tchawicznej, pozatchawicznej, tchawiczno-oskrzelowej oraz respirabilnej. Opisano podstawy przyjętych zasad oraz wyznaczanie rozkładu ziarnowego dla wszystkich frakcji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 481:1998 - wersja polska
Tytuł Atmosfera miejsca pracy -- Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 481:1993 [IDT]
ICS 13.040.30