PN-EN ISO 21832:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Metale i metaloidy w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań do oceny procedur pomiaru metali i metaloidów w cząstkach zawieszonych w powietrzu, pobieranych na odpowiednio dobrane próbniki. Niniejszy dokument określa metodę szacowania niepewności pomiarów związanych z błędami losowymi i systematycznymi oraz łączenie ich w celu obliczenia niepewności rozszerzonej procedury pomiarowej jako całości, zgodnie z ISO 20581. Niniejszy dokument ma zastosowanie do procedur pomiarowych, w których pobieranie i analiza próbek przeprowadzane są w oddzielnych etapach, ale nie określa wymagań dotyczących wyników w zakresie pobierania, transportu i przechowywania próbek, ponieważ są one omówione w EN 13205-1 i ISO 15767. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do procedur pomiaru metali lub metaloidów obecnych jako gazy lub pary nieorganiczne (np. rtęć, arsen) ani do procedur pomiaru metali i metaloidów w związkach, które mogą występować jako mieszanina cząstek/par (np. tritlenek arsenu).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21832:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Metale i metaloidy w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych
Data publikacji 13-10-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 21832:2020 [IDT], ISO 21832:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13890:2010 - wersja angielska
ICS 13.040.30