PN-Z-04508:2022-05 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania frakcji respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem metody grawimetrycznej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie frakcji respirabilnej aerozolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, zależy od rodzaju stosowanego próbnika, rodzaju filtra i dokładności wagi.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04508:2022-05 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną
Data publikacji 04-05-2022
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30