PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastępowany przez następujący.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania komercyjnych elektrycznych urządzeń dozujących i automatów do sprzedaży, do przygotowywania lub dostarczania żywności, napojów i artykułów konsumpcyjnych, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V dla urządzeń jednofazowych oraz 480 V w przypadku pozostałych.

UWAGA 101
Przykładami urządzeń, które są w zakresie niniejszej normy są:
- automaty do zaparzania sypkiej herbaty lub kawy;
- automaty do sprzedaży papierosów;
- młynki do kawy;
- komercyjne ogrzewacze cieczy;
- ekspresy do kawy zawierające młynek do mielenia kawy lub bez młynka do mielenia kawy;
- ekspresy do kawy z systemem chłodzenia;
- automaty do sprzedaży zimnych i gorących napojów;
- dozowniki gorącej wody;
- dozowniki lodów i bitej śmietany;
- dozowniki lodu;
- automaty do sprzedaży gazet, taśm audio lub video lub płyt;
- automaty do sprzedaży paczkowanej żywności i napojów;
- urządzenia chłodnicze do zastosowań handlowych.

Urządzenia mogą mieć więcej niż jedną funkcję.

UWAGA 102
Inne normy mogą być stosowane do niektórych funkcji takich jak:
- chłodzenie (IEC 60335-2-24);
- ogrzewanie mikrofalowe (IEC 60335-2-25).

Niniejsza norma dotyczy również higienicznych aspektów urządzeń.

Odpowiednio do zastosowania w praktyce, niniejsza norma dotyczy ogólnych zagrożeń, jakie napotykają użytkownicy i konserwatorzy. Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę małych dzieci bawiących się urządzeniami.

UWAGA 103
Zwraca się uwagę na fakt, że:
- dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
- w wielu krajach, określone są dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń zawierających naczynia ciśnieniowe;
- w wielu krajach, dodatkowe wymagania są określane przez krajowe służby zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy, krajowe służby gospodarki wodnej i podobne służby.

UWAGA 104
Niniejsza norma nie dotyczy:
- urządzeń przeznaczonych do użytku wyłącznie do zastosowań domowych;
- urządzeń przeznaczonych do użytku wyłącznie do zastosowań przemysłowych;
- urządzeń przeznaczonych do użytku w miejscach, gdzie przeważają szczególne warunki, takie jak obecność atmosfery korozyjnej lub wybuchowej (pył, para, gaz);
- komercyjnych elektrycznych kotłów warzelnych (IEC 60335-2-47);
- komercyjnych elektrycznych bemarów (IEC 60335-2-50);
- urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika (IEC 60335-2-82);
- urządzeń używanych wyłącznie do dozowania pieniędzy;
- urządzeń ekranowych;
- urządzeń zawierających podgrzewacze wody z elektrodą.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających
Data publikacji 18-08-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-75:2023 [IDT], IEC 60335-2-75:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-75:2005/A2:2009 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-75:2005/A11:2006 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-75:2005/Ap1:2016-05 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-75:2005 - wersja angielska
ICS 55.230