PN-EN IEC 60335-2-82:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony poniższym tekstem.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych komercyjnych urządzeń rozrywkowych oraz urządzeń obsługiwanych przez użytkownika, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V w przypadku urządzeń jednofazowych i 480 V w przypadku innych urządzeń

UWAGA 101 Przykładami urządzeń mieszczących się w zakresie niniejszej normy są
– maszyny rozrywkowe:
• stoły bilardowe;
• maszyny do gry w kręgle;
• tarcze do gry w strzałki;
• symulatory jazdy;
• maszyny do gry;
• sprzęt do jazdy dla dzieci;
• urządzenia strzelające laserowe;
• urządzenia strzelające kulkami;
• gry wideo.
– maszyny obsługiwane przez użytkownika:
• maszyny sprawdzające karty;
• dozowniki środków płatniczych;
• skrytki bagażowe;
• maszyny ważące;
• urządzenia do czyszczenia obuwia.

Jeżeli część urządzenia jest w zakresie IEC 60065, IEC 60950-1 lub IEC 62368-1, to ta część powinna być zgodna z odpowiednią normą.

Tak dalece jak to jest możliwe, niniejsza norma dotyczy ogólnych, stwarzanych przez urządzenia zagrożeń, na które narażeni są użytkownicy i osoby obsługujące.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla urządzeń używanych w pojazdach lub na pokładzie statków lub samolotów, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajowe służby odpowiedzialne za zdrowie, ochronę pracy i inne podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– urządzeń przeznaczonych wyłącznie do użytku domowego;
– urządzeń przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych;
– urządzeń przeznaczonych do użytku w miejscach, gdzie panują specjalne warunki, takie jak obecność atmosfery korozyjnej lub wybuchowej (pył, para, gaz);
– urządzeń do mycia samochodów;
– maszyn dozujących i automatów sprzedających (IEC 60335-2-75);
– urządzeń z zakresu IEC 60065, takich jak szafy grające i domowe gry video;
– urządzeń z zakresu IEC 60950-1, takich jak kopiarki, automaty biletowe, automatyczne urządzenia sprzedające;
– urządzeń przeznaczonych do używania w obecności przeszkolonej osoby obsługującej, takich jak systemy wirtualnej rzeczywistości;
– wyposażenia przeznaczonego wyłącznie do wesołych miasteczek, takiego jak karuzele;
– samobalansujące urządzenia transportu osobistego.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-82:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika
Data publikacji 05-08-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-82:2022 [IDT], IEC 60335-2-82:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-82:2004 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008 - wersja angielska
ICS 97.200.40, 97.180