PN-EN 60335-2-29:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym.

Niniejsza część IEC 60335 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania ładowarek akumulatorów do użytku domowego i podobnego, o napięciu wyjściowym nie przekraczającym 120 V prądu stałego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V.

Ładowarki akumulatorów przeznaczone do ładowania akumulatorów w zastosowaniach docelowych w gospodarstwie domowym, poza zakresem wieloczęściowej normy IEC 60335, są w zakresie niniejszej normy.

Wymagania dotyczące ładowarek akumulatorów do użytku przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat bez nadzoru podane są w Załączniku AA.

W zakresie niniejszej normy są również ładowarki akumulatorów nie przeznaczonych do normalnego użytku domowego, które nie mniej jednak mogą stanowić źródło powszechnego zagrożenia, takie jak ładowarki przeznaczone do użytkowania w garażach, obiektach handlowych, zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych.

Na tyle na ile jest to możliwe, niniejsza norma dotyczy powszechnych zagrożeń stwarzanych przez sprzęt, na które narażone są wszystkie osoby w domu i otoczeniu domu. Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę
– osób (uwzględniając dzieci) którym
• fizyczna, sensoryczna lub umysłowa sprawność; lub
• brak doświadczenia i wiedzy
uniemożliwiają bezpieczne używanie sprzętu bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się sprzętem.

UWAGA 101 Zwraca się uwagę na fakt że
– dla sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu, mogą być niezbędne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach stawiane są dodatkowe wymagania przez organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia, ochronę pracy i inne podobne organy.

UWAGA 102 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– wbudowanych ładowarek akumulatorów, z wyjątkiem zainstalowanych w przyczepach kempingowych i podobnych pojazdach;
– ładowarek akumulatorów stanowiących część urządzenia, w którym akumulatory nie są dostępne dla użytkownika;
– ładowarek akumulatorów przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych;
– ładowarek akumulatorów przeznaczonych do użytku w miejscach, w których panują specjalne warunki, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, para, gaz);
– ładowarki akumulatorów do oświetlenia awaryjnego (IEC 60598-2-22);
– jednostek zasilających urządzenia elektroniczne;

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-29:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów
Data publikacji 24-05-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-29:2021 [IDT], IEC 60335-2-29:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-29:2005 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010 - wersja angielska
ICS 97.180, 29.200