PN-EN 60335-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62841-1:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zastępuje się zakres normy następującym: Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i komercyjnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla sprzętu jednofazowego i 480 V dla innego sprzętu. UWAGA 1 Sprzęt zasilany z akumulatorów i inny sprzęt zasilany prądem stałym jest w zakresie niniejszej normy UWAGA Z1 Przykładami sprzętu do użytku domowego jest sprzęt przeznaczony do spełniania typowych funkcji w gospodarstwie domowym używany w warunkach domowych, który może również być używany przez niewyszkolonych technicznie użytkowników do zastosowań typowych dla gospodarstwa domowego: w sklepach, biurach i innych podobnych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych; w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego; w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem UWAGA Z2 Środowisko domowe obejmuje lokal mieszkalny i otaczające zabudowania, ogród itd. Sprzęt i maszyny przeznaczone do użytku przez ekspertów lub wyszkolonych użytkowników w sklepach, małych zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych, oraz sprzęt i maszyny, które są przeznaczone do użytku komercyjnego przez osoby niewyszkolone technicznie, należą do zakresu niniejszej normy. Dodatkowe wymagania dla takiego sprzętu są podane w Załączniku ZE. UWAGA 2 Tekst usunięty UWAGA Z3 Przykładami takiego sprzętu i maszyn jest wyposażenie w gastronomii, maszyny czyszczące do użytku komercyjnego oraz sprzęt fryzjerski. UWAGA 4 Kryteria stosowane do przydziału produktów objętych wieloczęściową normą EN 60335 albo pod Dyrektywę Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD), albo pod Dyrektywę Maszyny (MD) podane są dla informacji w Załączniku ZF. Niniejsza norma dotyczy możliwych do przewidzenia, uzasadnionych zagrożeń, które przedstawia sprzęt i maszyny dla wszystkich osób. Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę: dzieci bawiących się sprzętem; używania sprzętu przez bardzo małe dzieci

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma częściowo zastąpiona przez PN-EN 62841-1:2015-11 w zakresie narzędzi do trawników i innych narzędzi ogrodniczych. Patrz Przedmowa krajowa do wersji polskiej
Numer PN-EN 60335-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-03-2012
Data wycofania 23-04-2024
Liczba stron 170
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-1:2012 [IDT], IEC 60335-1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-1:2004/A14:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-1:2004/A15:2011 - wersja angielska, PN-EN 60335-1:2004/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A2:2008 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A12:2008 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/Ap2:2006
ICS 13.120, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-1:2024-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03E, PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10E, PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11E, PN-EN 60335-1:2012/A16:2024-04E, PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10E, PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11E