PN-EN 12697-8:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-8:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

Zakres

Opisano procedurę oznaczania dwóch objętościowych parametrów zagęszczonej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej - zawartości wolnej przestrzeni (Vm), - zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej lepiszczem (VFB)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-8:2005 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Data publikacji 26-04-2005
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-8:2003 [IDT]
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-8:2019-01 - wersja angielska