PN-EN 12697-5:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości

Zakres

Określono metodę badania gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Określono metodę objętościową, hytrostatyczną i matematyczną. Opisane metody mają zastosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie luźnym zawierającej asfalt drogowy, asfalt modyfikowany lub inne lepiszcza bitumiczne stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Metody są odpowiednie dla materiałów bitumicznych świeżych i postarzonych. UWAGA 1 Próbki mogą być dostarczone jako materał w stanie luźnym lub jako materiał zagęszczony; ten drugi powinien być najpierw rozdrobniony. UWAGA 2 Ogólne zalecenia wyboru metody badania gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej są podane w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12697-5:2010/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-5:2010 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-5+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-5:2019-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 12697-5:2010/AC:2012E