PN-N-03010:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Zakres

Norma dotyczy statystycznej kontroli jakości. Podano zasady losowego pobierania próbek. Opisano stosowanie tablic liczb losowych, pobieranie próbek systematyczne i pobieranie próbek wielostopniowe. Zamieszczono tablice liczb losowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03010:1983 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Losowy wybór jednostek produktu do próbki
Data publikacji 18-11-1983
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Zastępuje PN-N-03010:1951 - wersja polska
ICS 03.120.30